B"H
   Home About Us Online Audio Chassidus Via Telephone Reb Yoel Kahn

ביאורים בפרשת השבוע
Parshas Hashavua

For more information about these lectures
or to order cassettes of these lectures
please contact

Heichal Menachem
info@chassidus.com


 
אויף די מדרש אז הקב"ה קרא לאדם ונתן שמות
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
בראשית
פארוואס די תורה הויבט זיך אן מיט א "ב"
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
אויף די ערשטע רש"י "מה טעם פתח בבראשית"
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אין רש"י ד"ה מכל הבהמה הטהורה, העתידה להיות טהורה
Reb Leibel Altein ר' ליבל אלטיין
נח
ענין המבול ודור הפלגה בעבודת ה'
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
א ביאור אינעם ווארט פון בעש"ט אז ווען מען זעהט ביי א צווייטען שלעכט'ס איז א סימן אז ער האט עס ביין זיך
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
ביאור ענין המבול עפ"י פנימיות הענינים
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
אויף דעם ווארט פון רעבי'ן רש"ב אז פרשת לך לך איז די אמת'ע פריילעכער וואך
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
לך לך
א ביאור אויף נאמען פונעם פרשה לך לך
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
א ביאור אויף רש"י ד"ה לך לך, להנאתך ולטובתך
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
א ביאור אינדעם וואס דער תורה כמעט דערמאנט נישט פון דעם לעבן פון אברהם אבינו ביז ער איז געווען 75
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אויף נאמען פונעם פרשה לך לך
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אינעם מדרש אויפן פסוק ויקרא לו א-ל אלוקי עולם
Reb Leibel Altein ר' ליבל אלטיין
וירא
א ביאור אין דעם וואס דער רבי רש"ב אלץ קינד האט געוויינט פארוואס די אייבערשטער האט זיך נישט באוויזען אויכעט צו עם
Reb Leibel Altein ר' ליבל אלטיין
א ביאור אין רש"י ביי דער עקידה "שלא יאמרו הראשונים אין בהם ממש"
Reb Leibel Altein ר' ליבל אלטיין
ביאור ענין הנסיונות בכלל ונסיון העקידה בפרט
Reb Nachman Schapiro ר' נחמן שפירא
א ביאור אינעם מאמר חז"ל וירא אליו ה'. מכאן לומדים גדולה מצות הכנסת אורחים
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
דעם אונטערשייד צווישען ישמעאל וואס איז געמל'ט צו 13 יאר און יצחק צו 8 טעג
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אינעם מאמר חז"ל "בשכר שאמר א"א ואנכי עפר ואפר. זכו בניו למצות אפר פרה ועפר סוטה
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אויפן מדרש ויהי טרם כלה. שלשה נענו במאמר פיהן
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
חיי שרה
א ביאור אין רש"י ד"ה ויתן לי מערת המכפלה. בכסף מלא אשלם
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
א ביאור אין רש"י ד"ה שני חיי שרה. כולם שווין לטובה
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
א ביאור אין מעלת אברהם אבינו וואס איז געווען זקן ובא בימים
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אין דעם וואס דער פרשה ווערט אנגערופען "חיי שרה" כאטש עס רעדט זיך וועגען מיתתה
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אין רש"י ד"ה אברהם הוליד את יצחק. שהיו ליצני הדור אומרים
Reb Leibel Altein ר' ליבל אלטיין
תולדות
א ביאור אינדעם אז עשו האט זיך געשטופט צו ע"ז נאך איידער ער איז געבוירען
Reb Leibel Altein ר' ליבל אלטיין
א ביאור אין רש"י ד"ה אברהם הוליד את יצחק. שהיו ליצני הדור אומרים
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
א ביאור אין רש"י ד"ה אברהם הוליד את יצחק. שהיו ליצני הדור אומרים
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אין רש"י ד"ה ויתן לך. "יתן ויחזור ויתן"
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אין רש"י ד"ה הארץ אשר אתה שוכב עליה. מלמד שכפל כל ארץ ישראל תחתיו
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
ויצא
א ביאורי אין די גמ' אויף ופרצת ימה וקדמה, כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
די שייכות פון פ' ויצא מיט'ן חג הגאולה פון י"ט כסליו
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
בענין די ירידה פון יעקב צו חרן, און דארטען איז געווען גדל מאוד אויכעט אין רוחניות
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
צו פארשטיין וויא אזוי האט יעקב געקענט חתונה האבען מיט צוויי שוועסטערס
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אינעם איגרת קודש פון אלטען רעבי'ן אויפען פסוק קטונתי מכל החסדים
Reb Leibel Altein ר' ליבל אלטיין
וישלח
א ביאור אין רש"י ד"ה וישלח יעקב מלאכים. מלאכים ממש
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
א ביאור אין דעם אונטערשייט צווישען דעם נאמען יעקב און ישראל בעבודת ה'
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אינדעם וואס מען לערנט ארויס "בן שלש עשרה למצות" פון ויקחו איש חרבו
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור וואס די גמ' בריינגט די מימרא פון "מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו" ביי די סוגיא פון חנוכה
Reb Leibel Altein ר' ליבל אלטיין
וישב
א ביאור אינעם תורת המגיד אויפען פסוק וישב יעקב בארץ מגורי אביו
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
א ביאור אין דעם ענין החלומות און אז ביקש יעקב לישב בשלוה
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אין דעם שייכות פון מכירת יוסף צום מצות פדיון הבן און מחצית השקל
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור וואס די גמ' בריינגט די מימרא פון "מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו" ביי די סוגיא פון חנוכה
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אינעם מדרש אויף וירא יוסף.. לטבוח טבח להכן. אין והכן אלא שבת
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
מקץ
די הוראה בעבודת ה' פון דעם וואס יוסף האט פותר חלום געווען פאר פרעה
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אין הנהגת יוסף מיט זיינע ברידער ווען זיי זענען אנגעקומען אין מצרים
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אין די שיטות פון דער נס פון פך השמן
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אין רש"י ד"ה ויגש אליו יהודה. יכנסו דברי
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
ויגש
צו פארשטיין פארוואס יוסף ובנימין האבען געוויינט יעדערער אויפן צווייטעס חורבן און נישט אויף זייערע אייגענע חורבן
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
א ביאור אין די מעלת פון יוסף און יהודה
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
צו פארשטיין פארוואס יוסף ובנימין האבען געוויינט יעדערער אויפן צווייטעס חורבן און נישט אויף זייערע אייגענע חורבן
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אין ברכת יעקב . בקש יעקב לגלות את הקץ
Reb Zushe Wilhelm ר' זושא ווילהעלם
ויחי
א ביאור אין רש"י ד"ה בנימין זאב יטרוף. ער האט מנבא געווען וועגען די מעשה פון פלגש בגבעה
Reb Leibel Altein ר' ליבל אלטיין
א ביאור אין ברכת יעקב . בקש יעקב לגלות את הקץ
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
א ביאור וואס ספר בראשית ווערט אנגערופען ספר הישר און ספר שמות ספר הגאולה
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אויף "ואתם חשבתם עלי רעה אלקים חשבה לטובה"
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אינעם אגרת קודש פון צמח צדק בקשר מיט'ן הסתלקות פון אלטען רעבי'ן
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
שמות
א ביאור אין רש"י ד"ה ונתתי את חן העם. צו מקיים זיין די הבטחה צו אברהם אבינו
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
דעם ענין פון וימררו את חייהם ע"פ חסידות
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
א ביאור אין דעם נס וואס דעם מקל איז נהפך לנחש
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אין רש"י ד"ה וירכבם על החמור. חמור שחבש אברהם אבינו ושל מלך המשיח
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אין רש"י ד"ה ומטר לא ניתך ארצה. לא היגיע
Reb Leibel Altein ר' ליבל אלטיין
וארא
א ביאור אין רש"י ד"ה ואהרן אחיך יהיה נביאך. יטעום
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
א ביאור אין ושמי הוי' לא נודעתי להם
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אין מכות בעבודת ה'
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אין די מחלוקת ר' יהודה ורבנן וויא אזוי מען איז מבער חמץ
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
בא
א ביאור אין די הוו"א פון רש"י אז די תורה וואלט זיך געדארפט אנהויבען מיט החודש הזה לכם
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אינדעם וואס בזכות מצות דם מילה ופסח נגאלו ממצרים
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אין די מדרש אז "התנה הקב"ה עם הים שיהא נקרע לפני ישראל"
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
בשלח
א ביאור אין די מדרש אז "התנה הקב"ה עם הים שיהא נקרע לפני ישראל"
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור פארוואס עס האט געדארפט זיין א נס פון בוימער און פרוכט ביי קרי"ס
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אין רש"י ד"ה ויחן שם ישראל. שאר כל החניות במחלוקת
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
יתרו
א ביאור אינדעם עצה פון יתרו צו משה
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
א ביאור אינעם מחלוקת ר' עקיבא ור' ישמאל וואס האבען די אידען גענפערט נאך ייעדער דיבור
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
אין דען ענין אז נאך מתן תורה איז פאראנען צוויי דרגות אין עבודת ה' בן און עבד
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
צו פארשטיין דעם חידוש פון קיום המצות נאך מתן תורה
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אינדעם וואס די ערשטע מצוות גלייך נאך מתן תורה זענען משפטים
Reb Leibel Altein ר' ליבל אלטיין
משפטים
א ביאור אין רש"י ד"ה אשר תשים לפניהם. ולא לפני עכו"ם
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
א ביאור אין מחז"ל אויף מי בעל דברים יגש אליהם. שאין נזקקין אלא לתובע תחילה
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
א ביאור אויף רש"י מה הראשונים מסיני אף אלו מסיני
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
צו עקלערען ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם... עפ"י פנימית הענינים
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אין דער מחלוקת פון די רמב"ם און רמב"ן אויב דער חיוב בנין בהמ"ק איז כולל אויכעט די כלים
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
תרומה
א ביאור אין די "ג' תרומות שהיו במשכן"
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
א ביאור אין ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בעבודת ה'
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
צו פארשטיין דאס וואס די מנורה איז "עדות היא לכל באי העולם"
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אין קושית הרמב"ן אויף שיטת רש"י אז די פעמונים האט מען אויף גארנישט גענוצט
Reb Leibel Altein ר' ליבל אלטיין
תצוה
א ביאור ע"פ רוחניות הענינים אויף ואתה תצוה. כתית למאור. להעלות נר תמיד
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
א ביאור אויף דאס וואס משה רבינו'ס נאמען ווערט נישט דערמאנט אין די פרשה
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אין דער חיוב לבישת בגדי כהונה בשעת העבודה
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אינדעם וואס די אייבערשטער האט מסכים צו די שבירת הלוחות
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
כי תשא
א ביאור אויף דעם אז דער מחצית השקל איז מכפר אויפ'ן חטא העגל
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אין דער ענין אז "הראה הקב"ה למשה מטבע של אש"
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
צו פארשטיין דעם קשר פון צווי פון שבת צו מלאכת המשכן
Reb Leibel Altein ר' ליבל אלטיין
ויקהל
א ביאור אינדעם וואס דער תורה חזרט איבער נאכאמאל דעם משכן וכליו
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
אויפ'ן ענין אז ששת ימים תיעשה מלאכה איז א תיקון אויפ'ן חטא העגל
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אין דער ירושלמי אז מען לערנט ארויס די ל"ט מלאכות פון דעם ווארט "אלה"
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אויפ'ן רש"י ד"ה ויברך אותם. יה"ר שתשרה שכינה במעשה ידיכם
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
פקודי
אין דעם וואס עס שטייט אין פרשת פקודי 91 מאל "כאשר צוה ה' את משה"
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אין דער קשר בין פרשת פקודי צו פרשת שמות
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אינעם מחלוקת ביי אשם תלוי אויב שחטו בחוץ איז חייב כרת
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
ויקרא
א ביאור אין עבודת השחיטה בנפש האדם
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
פאר א ביאור אין "אדם כי יקריב מכם"... אז עס מוז אויך זיין עבודת האדם
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אין רש"י אין צו אלא לשון זירוז
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
צו
א ביאר אינעם ענין אז מען נעמט פייער פון די מזבח אנצוצידען די המנורה
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אז די הקטר חלבים איז ביום ובלילה בעבודת ה'
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אין די הפטורה. שדוד היה מפזפז ומרקד כל העת שהובא הארון לעיר דוד
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
שמיני
א ביאור אין די שיטות פון מיתת נדב ואביהו
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
א ביאור אינעם ענין פון שמיני
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אינעם ענין פון "דרש דרש משה" בעבודת ה'
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אויפ'ן מחז"ל וביום השמיני ימול. אפילו בשבת
Reb Leibel Altein ר' ליבל אלטיין
תזריע
א ביאור אינעם משנה אין נגעים אם בהרת קדמה ללבן טמא
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
א ביאור אין אשה כי תזריע בעבודת ה'
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א הסבר אויפ'ן פסוק ביי טומאת בגדים "וכובס שנית וטהר"
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור דאס וואס טומאת און טהרת הנגעים איז נאר דורך א כהן
Reb Leibel Altein ר' ליבל אלטיין
מצורע
א ביאור אין די הלכה ביי קרבנות מצורע - עשיר שרוצה להביא קרבן עני
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
א ביאור אינדעם וואס די פרשה הייסט "מצורע", און משיח ווערט אויך אנגערופען מצורע
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
צו פארשטיין דאס וואס טומאת און טהרת הנגעים איז נאר דורך א כהן
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אין דעם וואס "אל יבוא בכל עת אל הקודש"
Reb Leibel Altein ר' ליבל אלטיין
אחרי
א ביאור אין די משל פון רש"י ד"ה "אחרי מות שני בני אהרן" - משל לחולה
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אינדעם וואס דער כהן גדול טראגט בגדי לבן אויף יום כיפור
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א שיעור אויף דער ענין פון אהבת ישראל
Reb Leibel Altein ר' ליבל אלטיין
קדושים
א ביאור אינדעם ענין פון קדש עצמך במותר לך
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אז דער פינפטע יאר פון פירות איז די העכסטע דרגה
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אין דער ענין פון קדושת הכהן ש"ריבה בהם מצות יתירות"
Reb Leibel Altein ר' ליבל אלטיין
אמור
א ביאור אין דער רש"י "להזהיר גדולים על הקטנים" אז מען דארף משפיע זיין אויף דער וואס איז קלענער פון עם
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אויף די ימים טובים בעבודה ה'
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אינעם רש"י "מה ענין שמיטה אצל הר סיני"
Reb Leibel Altein ר' ליבל אלטיין
בהר
א ביאור אין דער ענין פון שמיטה בעבודת ה'
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור ע"פ חסידות אין דער שאלה "וכי תאמרו מה נאכל"
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אין דער ספרא "כל המקבל עליו עול ריבית מקבל עליו עול מלכות שמים"
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור ע"פ חסידות אם בחוקותי - לשון חקיקה
Reb Leibel Altein ר' ליבל אלטיין
בחוקותי
א ביאור אין רש"י ד"ה ופניתי אליכם - משל למלך ששכר פועלים
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
צו פארשטיין אם בחוקותי תלכו... ונתתי גשמיכם, לכאורה וואלט מער געפאסט א רוחניות'דיגע שכר
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור ע"פ חסידות אם בחוקותי - לשון חקיקה
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אין די שייכות פון פרשת במדבר צו שבועות און בפרט צו ערב שבועות
Reb Leibel Altein ר' ליבל אלטיין
במדבר
א ביאור אין דער טעם וואס מען האלט אין איין ציילען די אידען
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
א ביאור אז חומש במדבר ווערט אנגערופען "פקודים" און די הוראה בעבודת ה'
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אין דער ענין פון ציילען אידען אז עס איז די גילוי נקודת היהדות פון ייעדער איד
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א הסבר אין די אריכת הסיפור פון די קרבנות הנשיאים
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
נשא
א ביאור אינדעם וואס דוד המלך איז באשטראפט געווארן, פאר אנרופען די תורה "זמירות"
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור פארוואס ביי די מסעות האט מען זיך באנוצט נאר מיט 4 עגלות פאר די קרשים
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א הסבר אז דער מן איז א חיזוק אין אמונה - אז דער טבע איז אויכעט פון ה'
Reb Leibel Altein ר' ליבל אלטיין
בהעלותך
א ביאור אין רש"י ד"ה ויהי בנסוע הארון. אויבך המכונסים, משנאך הרודפים
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
א ביאור אינדעם וואס פסח שני איז געקומען דורך טענת בני ישראל "למה ניגרע"
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אין דער ענין פון דער מן און די חילוקים אין עס באקומען, בעבודת ה'
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אינעם מדרש וועגען סמיכת חלה צו ע"ז
Reb Leibel Altein ר' ליבל אלטיין
שלח
א ביאור אינעם מדרש. וועגען די נעמען פון די מרגלים איז על שם מעשיהן
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
א ביאור אין דער ענין המרגלים בעבודת ה'
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אין דאס וואס די קרבנות האבען זיך אנגעהויבען אין די מדבר און מערסטע פון די נסכים ערשט אין ארץ ישראל
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אינדעם אז דער מטה פון אהרן איז געווען די מטה פון גאנץ שבט לוי
Reb Leibel Altein ר' ליבל אלטיין
קרח
א ביאור אין די שורש המחלוקת פון קרח אז ער האט געוואלט מאכען א הבדלה צווישען גשמיות און רוחניות
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
א ביאור אז עונשים פון קורח און די מאתים וחמישים איש איז געווען מדה כנגד מדה
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
א ביאור אין קרח'ס טענה "מדוע תתנשאו" ווען ער אליין האט דאך געוואלט זיין דעם כהן גדול
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אינדעם אז די 3 טענות פון קרח טענות איז מרומז אין זיין נאמען
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אינדעם וואס פרה אדומה איז מטהר טמאים און מטמא טהורים
Reb Leibel Altein ר' ליבל אלטיין
חוקת
א ביאור אינדעם ענין החוקה פון פרה אדומה שאומות העולם מקניטין את ישראל, און אז דער ענן און דער מים איז געווען בזכות אהרן און מרים
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
א ביאור אינדעם וואס משה רבינו האט יא געוואוסט דעם טעם פון פרה אדומה
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
פארשידענע דיוקים אינעם לשון פון רש"י אויפען פסוק זאת חוקת התורה
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אין דעם רש"י אויפ'ן פסוק "כי מראש צורים אראנו"
Reb Leibel Altein ר' ליבל אלטיין
בלק
א ביאור פארוואס דעם פרשה הייסט נאך א רשע
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
א ביאור אינדעם אז בלעם איז געווען דער לעומת זה פון משה רבינו
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אין דעם קשר פון די צירוף האותיות פון בלעם און עמלק, און דעם וועג צו לוחם זיין מיט זיי בעבודת ה'
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אינדעם משל פון רש"י אויף ציילען די אידען נאכען מגפה
Reb Leibel Altein ר' ליבל אלטיין
פינחס
א ביאור אין רש"י ד"ה הנני נותן לו את בריתי שלום. לפי שהיו השבטים מבזין אותו
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
א הוראה פון מעשה פנחס וויא אזוי מען דארף מוחה זיין
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור וויא אזוי האט פנחס זוכה געווען צו כהונה וואס מען דארף דאך געבוירען ווערען צו
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אינדעם תנאי פון בני גד ובני ראובן
Reb Leibel Altein ר' ליבל אלטיין
מטות
א ביאור וועגען דעם חיבור פון פרשיות מטות מסעי און דעם קשר צום חודש אב
Reb Leibel Altein ר' ליבל אלטיין
א ביאור אז פרישות איז א הכנה צו נתעלה ווערען און דעם קשר צו בני גד ובני ראובן
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
א ביאור אין דעם סתירה אויב נדרים איז א סייג לפרישות, אדער דייך מה שאסרה לך תורה
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אין דעם נאמען מטות
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אז די מסעות איז מרמז צו די נשמה אין גוף
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
מסעי
א ביאור אין לשון "מסעי" לשון רבים, אז מען דארף אלעמאל עולה זיין פון נעכטיגע דרגה
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אין לשון "מסעי" און נישט חני' - און דעם קשר צו בין המצרים
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אינדעם ענין פון תנאי בני גד ובני ראובן
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
דברים
א ביאור אין רש"י ד"ה כל חבל ארגוב. פלטין היכל מלך
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
א ביאור אז דער מקור פון כללות קדושת תורה שבעל פה איז פון משנה תורה
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אז כאטש אז משנה תורה משה רבינו מפי עצמו אמרה איז עס געזאגט געווארען ברוח הקודש
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אין רש"י ד"ה אתה הראת לדעת. כתרגומו ואתחזיתו
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
ואתחנן
א ביאור אין די דריי פירושים אויפן פסוק "קול גדול ולא יסף"
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אז דעם שרש פון דעם ווארט "אנכי" איז א לשון מצרי
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אין רש"י ד"ה והיה עקב. מצות שאדם דש בעקביו
Reb Leibel Altein ר' ליבל אלטיין
עקב
א ביאור אין די פארשידענע בחינות פון המדבר, הגדל, והנורא
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור ע"פ פנימיות הענינים אין והי' עקב תשמעון. המצות שאדם דש בעקביו
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אין דער אונטערשייד ווי אזוי תרגום אונקלוס און תרגום יונתן בן עוזיאל טייטשען דעם "וקללה"
Reb Leibel Altein ר' ליבל אלטיין
ראה
א ביאור אים דעם ענין פון עיר הנידחת
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
א ביאור בפנימיות הענינים אויף סימני בהמה טהורה
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור צי "כי תאוה לאכול בשר" איז א מעלה אדער א חסרון
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אין די מצוה פון מנוי מלך, און דעם חילוק וואס ביי שמואל הנביא איז עס געווען אן ענין בלתי רצוי
Reb Leibel Altein ר' ליבל אלטיין
שופטים
א ביאור וועגען די שופטים וואס זענען געווען ביי די אידען און דעם משל פונעם מדרש
Reb Leibel Altein ר' ליבל אלטיין
א ביאור אין די וויכטיקייט פון ערי מקלט לעתיד לבא
Reb Leibel Altein ר' ליבל אלטיין
א ביאור אין די מצוה פון מנוי מלך, און דעם חילוק וואס ביי שמואל הנביא איז עס געווען אן ענין בלתי רצוי
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
א ביאור אין רש"י ד"ה "כי האדם עץ השדה" - מעשה דומה לשורשים. וחכמה לענפים
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אין דעם מחז"ל אז כי האדם עץ השדה.. באציט זיך צו א תלמיד חכם
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אין די מצוה פון מעקה, און פארוואס עס שטייט דעם לשון פון בית "חדש" דוקא
Reb Leibel Altein ר' ליבל אלטיין
כי תצא
א ביאור אין דעם מצוה פון שילוח הקן , און אז מתן שכרה בצידה
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
א ביאור בפנימיות אויף די קנינים פון קידושין
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
א ביאור אין דעם ספרי אויף כי תבנה בית חדש. לרבות ההיכל
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
א ביאור אינדעם וואס פרשת כי תצא איז אלעמאל אין די שבעה דנחמתא, און דער ענין פון גט צווישען די אידען מיטען רבונו של עולם
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א טעם פנימי פארוואס מען לערנט ארויס קידושין פון גירושין
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אינדעם נאמען פון די פרשה "תבא"
Reb Leibel Altein ר' ליבל אלטיין
כי תבא
א ביאור אין והלכת בדרכיו, הלך אחר מידותיו
Reb Leibel Altein ר' ליבל אלטיין
א ביאור אין רש"י ד"ה ולהיות עם קדוש. והייתם לי קדושים
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
א ביאור אינדעם אז דעם חיוב פון ביכורים פאנגט זיך אן ערשט נאך כיבש וחילוק ארץ ישראל
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אינדעם אז את ה' האמירך היום - די חביבות פון אידען צום אייבערשטען
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אין רש"י ד"ה לעברך בברית ה' ובאלתו. לקיים אתכם לו לעם
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
נצבים
א ביאור אין אתם ניצבים כולכם... אז כל ישראל ערבים, און דאס איז דעם הכנה צו ראש השנה
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אין רש"י ד"ה כי אתה תביא את העם. דבר אחת לעם
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
וילך
א ביאור אינדעם אז פרשיות נצבים און וילך זיינען איין פרשה וואס איז צוטיילט אויף צוויי
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
א ביאור אינדעם אז פרשיות נצבים און וילך זיינען איין פרשה וואס איז צוטיילט אויף צוויי
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אינדעם אונטערשייד פון די לוחות מיט'ן ספר תורה על פי פנימיות הענינים
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אין רש"י ד"ה האזינו השמים והארץ. אתם תהיו עדי
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
האזינו
א ביאור בעבודת ה' אין דער אונטערשייד צווישען האזינו השמים ביי משה, און האזינה ארץ ביי ישעי'
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אין די דריי ענינים אין רש"י ד"ה ימצאהו בארץ מדבר - מצא לו נאמנים... שקבלו תורתו, מלכותו, ועולו
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אין די מחלוקת פון רמב"ן און ספרי אויפען פשט פון ישימו קטורה באפך
Reb Shalom Charitonov ר' שלום חאריטאנאוו
ברכה
א ביאור אין די טעם פארוואס מען ליינט פרשת וזאת הברכה אויף שמחת תורה און נישט אויף שבועות
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן
א ביאור אינדעם אז די שבירת הלוחות איז געווען די גילוי פון דעם גרויסען אהבת ישראל פון משה רבינו צו די אידען
Reb Yoel Kahn ר' יואל כהן

© Copyright 1988-2022 • All Rights Reserved • Chassidus.com