B"H
   Home About Us Online Audio Chassidus Via Telephone Reb Yoel Kahn

ביאורים בפרשת השבוע
Parshas Hashavua

Rabbi Yoel Kahn
ר' יואל כהן

For more information about these lectures
or to order cassettes of these lectures
please contact

Heichal Menachem
info@chassidus.com


 
פארוואס די תורה הויבט זיך אן מיט א "ב"
בראשית
אויף די ערשטע רש"י "מה טעם פתח בבראשית"
א ביאור אינעם ווארט פון בעש"ט אז ווען מען זעהט ביי א צווייטען שלעכט'ס איז א סימן אז ער האט עס ביין זיך
נח
ביאור ענין המבול עפ"י פנימיות הענינים
א ביאור אינדעם וואס דער תורה כמעט דערמאנט נישט פון דעם לעבן פון אברהם אבינו ביז ער איז געווען 75
לך לך
א ביאור אויף נאמען פונעם פרשה לך לך
דעם אונטערשייד צווישען ישמעאל וואס איז געמל'ט צו 13 יאר און יצחק צו 8 טעג
וירא
א ביאור אינעם מאמר חז"ל "בשכר שאמר א"א ואנכי עפר ואפר. זכו בניו למצות אפר פרה ועפר סוטה
א ביאור אין מעלת אברהם אבינו וואס איז געווען זקן ובא בימים
חיי שרה
א ביאור אין דעם וואס דער פרשה ווערט אנגערופען "חיי שרה" כאטש עס רעדט זיך וועגען מיתתה
א ביאור אין רש"י ד"ה אברהם הוליד את יצחק. שהיו ליצני הדור אומרים
תולדות
א ביאור אין רש"י ד"ה ויתן לך. "יתן ויחזור ויתן"
די שייכות פון פ' ויצא מיט'ן חג הגאולה פון י"ט כסליו
ויצא
בענין די ירידה פון יעקב צו חרן, און דארטען איז געווען גדל מאוד אויכעט אין רוחניות
צו פארשטיין וויא אזוי האט יעקב געקענט חתונה האבען מיט צוויי שוועסטערס
א ביאור אין דעם אונטערשייט צווישען דעם נאמען יעקב און ישראל בעבודת ה'
וישלח
א ביאור אינדעם וואס מען לערנט ארויס "בן שלש עשרה למצות" פון ויקחו איש חרבו
א ביאור אין דעם ענין החלומות און אז ביקש יעקב לישב בשלוה
וישב
א ביאור אין דעם שייכות פון מכירת יוסף צום מצות פדיון הבן און מחצית השקל
א ביאור וואס די גמ' בריינגט די מימרא פון "מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו" ביי די סוגיא פון חנוכה
די הוראה בעבודת ה' פון דעם וואס יוסף האט פותר חלום געווען פאר פרעה
מקץ
א ביאור אין הנהגת יוסף מיט זיינע ברידער ווען זיי זענען אנגעקומען אין מצרים
א ביאור אין די שיטות פון דער נס פון פך השמן
א ביאור אין די מעלת פון יוסף און יהודה
ויגש
צו פארשטיין פארוואס יוסף ובנימין האבען געוויינט יעדערער אויפן צווייטעס חורבן און נישט אויף זייערע אייגענע חורבן
א ביאור וואס ספר בראשית ווערט אנגערופען ספר הישר און ספר שמות ספר הגאולה
ויחי
א ביאור אויף "ואתם חשבתם עלי רעה אלקים חשבה לטובה"
א ביאור אין דעם נס וואס דעם מקל איז נהפך לנחש
שמות
א ביאור אין רש"י ד"ה וירכבם על החמור. חמור שחבש אברהם אבינו ושל מלך המשיח
א ביאור אין ושמי הוי' לא נודעתי להם
וארא
א ביאור אין מכות בעבודת ה'
א ביאור אין די הוו"א פון רש"י אז די תורה וואלט זיך געדארפט אנהויבען מיט החודש הזה לכם
בא
א ביאור אינדעם וואס בזכות מצות דם מילה ופסח נגאלו ממצרים
א ביאור אין די מדרש אז "התנה הקב"ה עם הים שיהא נקרע לפני ישראל"
בשלח
א ביאור פארוואס עס האט געדארפט זיין א נס פון בוימער און פרוכט ביי קרי"ס
אין דען ענין אז נאך מתן תורה איז פאראנען צוויי דרגות אין עבודת ה' בן און עבד
יתרו
צו פארשטיין דעם חידוש פון קיום המצות נאך מתן תורה
א ביאור אויף רש"י מה הראשונים מסיני אף אלו מסיני
משפטים
צו עקלערען ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם... עפ"י פנימית הענינים
א ביאור אין ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בעבודת ה'
תרומה
צו פארשטיין דאס וואס די מנורה איז "עדות היא לכל באי העולם"
א ביאור אויף דאס וואס משה רבינו'ס נאמען ווערט נישט דערמאנט אין די פרשה
תצוה
א ביאור אין דער חיוב לבישת בגדי כהונה בשעת העבודה
א ביאור אויף דעם אז דער מחצית השקל איז מכפר אויפ'ן חטא העגל
כי תשא
א ביאור אין דער ענין אז "הראה הקב"ה למשה מטבע של אש"
אויפ'ן ענין אז ששת ימים תיעשה מלאכה איז א תיקון אויפ'ן חטא העגל
ויקהל
א ביאור אין דער ירושלמי אז מען לערנט ארויס די ל"ט מלאכות פון דעם ווארט "אלה"
אין דעם וואס עס שטייט אין פרשת פקודי 91 מאל "כאשר צוה ה' את משה"
פקודי
א ביאור אין דער קשר בין פרשת פקודי צו פרשת שמות
א ביאור אין עבודת השחיטה בנפש האדם
ויקרא
פאר א ביאור אין "אדם כי יקריב מכם"... אז עס מוז אויך זיין עבודת האדם
א ביאר אינעם ענין אז מען נעמט פייער פון די מזבח אנצוצידען די המנורה
צו
א ביאור אז די הקטר חלבים איז ביום ובלילה בעבודת ה'
א ביאור אינעם ענין פון שמיני
שמיני
א ביאור אינעם ענין פון "דרש דרש משה" בעבודת ה'
א ביאור אין אשה כי תזריע בעבודת ה'
תזריע
א הסבר אויפ'ן פסוק ביי טומאת בגדים "וכובס שנית וטהר"
א ביאור אינדעם וואס די פרשה הייסט "מצורע", און משיח ווערט אויך אנגערופען מצורע
מצורע
צו פארשטיין דאס וואס טומאת און טהרת הנגעים איז נאר דורך א כהן
א ביאור אין די משל פון רש"י ד"ה "אחרי מות שני בני אהרן" - משל לחולה
אחרי
א ביאור אינדעם וואס דער כהן גדול טראגט בגדי לבן אויף יום כיפור
א ביאור אינדעם ענין פון קדש עצמך במותר לך
קדושים
א ביאור אז דער פינפטע יאר פון פירות איז די העכסטע דרגה
א ביאור אין דער רש"י "להזהיר גדולים על הקטנים" אז מען דארף משפיע זיין אויף דער וואס איז קלענער פון עם
אמור
א ביאור אויף די ימים טובים בעבודה ה'
א ביאור אין דער ענין פון שמיטה בעבודת ה'
בהר
א ביאור ע"פ חסידות אין דער שאלה "וכי תאמרו מה נאכל"
א ביאור אין דער ספרא "כל המקבל עליו עול ריבית מקבל עליו עול מלכות שמים"
צו פארשטיין אם בחוקותי תלכו... ונתתי גשמיכם, לכאורה וואלט מער געפאסט א רוחניות'דיגע שכר
בחוקותי
א ביאור ע"פ חסידות אם בחוקותי - לשון חקיקה
א ביאור אז חומש במדבר ווערט אנגערופען "פקודים" און די הוראה בעבודת ה'
במדבר
א ביאור אין דער ענין פון ציילען אידען אז עס איז די גילוי נקודת היהדות פון ייעדער איד
א ביאור אינדעם וואס דוד המלך איז באשטראפט געווארן, פאר אנרופען די תורה "זמירות"
נשא
א ביאור פארוואס ביי די מסעות האט מען זיך באנוצט נאר מיט 4 עגלות פאר די קרשים
א ביאור אינדעם וואס פסח שני איז געקומען דורך טענת בני ישראל "למה ניגרע"
בהעלותך
א ביאור אין דער ענין פון דער מן און די חילוקים אין עס באקומען, בעבודת ה'
א ביאור אין דער ענין המרגלים בעבודת ה'
שלח
א ביאור אין דאס וואס די קרבנות האבען זיך אנגעהויבען אין די מדבר און מערסטע פון די נסכים ערשט אין ארץ ישראל
א ביאור אין קרח'ס טענה "מדוע תתנשאו" ווען ער אליין האט דאך געוואלט זיין דעם כהן גדול
קרח
א ביאור אינדעם אז די 3 טענות פון קרח טענות איז מרומז אין זיין נאמען
א ביאור אינדעם וואס משה רבינו האט יא געוואוסט דעם טעם פון פרה אדומה
חוקת
פארשידענע דיוקים אינעם לשון פון רש"י אויפען פסוק זאת חוקת התורה
א ביאור אינדעם אז בלעם איז געווען דער לעומת זה פון משה רבינו
בלק
א ביאור אין דעם קשר פון די צירוף האותיות פון בלעם און עמלק, און דעם וועג צו לוחם זיין מיט זיי בעבודת ה'
א הוראה פון מעשה פנחס וויא אזוי מען דארף מוחה זיין
פינחס
א ביאור וויא אזוי האט פנחס זוכה געווען צו כהונה וואס מען דארף דאך געבוירען ווערען צו
א ביאור אין דעם סתירה אויב נדרים איז א סייג לפרישות, אדער דייך מה שאסרה לך תורה
מטות
א ביאור אין דעם נאמען מטות
א ביאור אין לשון "מסעי" לשון רבים, אז מען דארף אלעמאל עולה זיין פון נעכטיגע דרגה
מסעי
א ביאור אין לשון "מסעי" און נישט חני' - און דעם קשר צו בין המצרים
א ביאור אז דער מקור פון כללות קדושת תורה שבעל פה איז פון משנה תורה
דברים
א ביאור אז כאטש אז משנה תורה משה רבינו מפי עצמו אמרה איז עס געזאגט געווארען ברוח הקודש
א ביאור אין די דריי פירושים אויפן פסוק "קול גדול ולא יסף"
ואתחנן
א ביאור אז דעם שרש פון דעם ווארט "אנכי" איז א לשון מצרי
א ביאור אין די פארשידענע בחינות פון המדבר, הגדל, והנורא
עקב
א ביאור ע"פ פנימיות הענינים אין והי' עקב תשמעון. המצות שאדם דש בעקביו
א ביאור בפנימיות הענינים אויף סימני בהמה טהורה
ראה
א ביאור צי "כי תאוה לאכול בשר" איז א מעלה אדער א חסרון
א ביאור אין רש"י ד"ה "כי האדם עץ השדה" - מעשה דומה לשורשים. וחכמה לענפים
שופטים
א ביאור אין דעם מחז"ל אז כי האדם עץ השדה.. באציט זיך צו א תלמיד חכם
א ביאור אינדעם וואס פרשת כי תצא איז אלעמאל אין די שבעה דנחמתא, און דער ענין פון גט צווישען די אידען מיטען רבונו של עולם
כי תצא
א טעם פנימי פארוואס מען לערנט ארויס קידושין פון גירושין
א ביאור אינדעם אז דעם חיוב פון ביכורים פאנגט זיך אן ערשט נאך כיבש וחילוק ארץ ישראל
כי תבא
א ביאור אינדעם אז את ה' האמירך היום - די חביבות פון אידען צום אייבערשטען
א ביאור אין אתם ניצבים כולכם... אז כל ישראל ערבים, און דאס איז דעם הכנה צו ראש השנה
נצבים
א ביאור אינדעם אז פרשיות נצבים און וילך זיינען איין פרשה וואס איז צוטיילט אויף צוויי
וילך
א ביאור אינדעם אונטערשייד פון די לוחות מיט'ן ספר תורה על פי פנימיות הענינים
א ביאור בעבודת ה' אין דער אונטערשייד צווישען האזינו השמים ביי משה, און האזינה ארץ ביי ישעי'
האזינו
א ביאור אין די דריי ענינים אין רש"י ד"ה ימצאהו בארץ מדבר - מצא לו נאמנים... שקבלו תורתו, מלכותו, ועולו
א ביאור אין די טעם פארוואס מען ליינט פרשת וזאת הברכה אויף שמחת תורה און נישט אויף שבועות
ברכה
א ביאור אינדעם אז די שבירת הלוחות איז געווען די גילוי פון דעם גרויסען אהבת ישראל פון משה רבינו צו די אידען

© Copyright 1988-2022 • All Rights Reserved • Chassidus.com